Kaido Kiil

Kaido@voltamper.ee
+372 50 23 581

Load ja registreeringud
14383370 – Registrikood
TEL003153 – MTR registreering: elektritööd ja käit
2013 – A pädevustunnistus
2010 – B pädevustunnistus
2006 – C juhiluba
2003 – B juhiluba

Kogemus
Alates 07.2002 (20 aasta jooksul) olen erinevates firmades Elektrilevi võrgus omandanud kogemusi:
Elektrienergia arvestus- ja mõõteseadmete regulaarne kontrollimine, rikete kõrvaldamine, hooldamine, paigaldamine, vahetamine, mahavõtmine, mõõteskeemide õigsuse kontrollimine järgneva plommimisega.
Madal- ja keskpinge maakaablite veakohtade otsimine, täpsustamine ja teim kõrgendatud pingega. Õige kaabli kimbust määramine. Alajaama seadmete kontroll ja teim kõrgendatud pingega. Töörühma juhtimine ja juhendamine. Akrediteeritud labori mõõtja ja kontrolli teostaja. Töötulemuste dokumenteerimine.
Tallinna ja Maardu piirkonna alajaama hoolduste, mõõtetööde ja projekttööde juhtimine, tööde planeerimine, materjalide tellimine, kliendikokkulepete tegemine. Graafiku järgi piirkonna avariide ja rikete haldamine ja ööpäevaringne juhtimine, meeskonna komplekteerimine ja jooksvate probleemide lahendamine.

Praegune töö vanemvõrguinspekteerijana jaguneb neljaks:

1) Kasutuselevõtule eelnevad auditid Elektrilevi võrku ehitatud elektripaigaldisetele;
2) Kliendi auditid:
– Tallinna tänavavalgustuse elektripaigaldiste korralised auditid;
– kliendi tellitud auditid.
3) Tabasalu piirkonna KPH (kliendi pöördumiste haldus) – kui kliendid on märganud vigast või puudustega seadet (õhuliin, mastid, kilbid, alajaamad, puud jne), siis kontrollin seadme ohutust/korrasolekut. Puuduste olemasolelul fikseerin puudused ning vajadusel ka muudan elektriskeemi. Klientide nõustamine.
4) Teostan elektrivõrgus tellitud mõõtmisi (mõõtelabor).

Kasutuselevõtule eelnev audit – tuleb teha enne uue või ümberehitatud elektripaigaldise kasutusele võttu. Auditit ei pea tegema kogu elektripaigaldisele korraga vaid saab ka osade kaupa nt ajutine kilp ehituse ajaks, I etapp ehitus, II etapp ehitus jne.

Korraline audit – kui kasutuselevõtule eelneva auditi tähtaeg on saabunud, siis peab tegema korralise auditi, mille perioodsus on (I liik – kord 5 aasta jooksul; II liik – kord 10 aasta jooksul; III liik – kord 15 aasta jooksul).

Erakorraline audit – eelkõige on erakorraline audit mõeldud olukordadeks, kus on vajadus täiendavalt hinnata olemasoleva elektripaigaldise ohutust ja nõuetele vastavust.