Kaido Kiil

Kaido@voltamper.ee
+372 50 23 581

Load ja registreeringud
14383370 – Registrikood
TEL003153 – MTR registreering: elektritööd ja käit
2013 – A pädevustunnistus
2010 – B pädevustunnistus
2006 – C juhiluba
2003 – B juhiluba

Kogemus
Alates 07.2002 (18 aasta jooksul) olen erinevates firmades Elektrilevi võrgus omandanud kogemusi:
Elektrienergia arvestus- ja mõõteseadmete regulaarne kontrollimine, rikete kõrvaldamine, hooldamine, paigaldamine, vahetamine, mahavõtmine, mõõteskeemide õigsuse kontrollimine järgneva plommimisega.
Madal- ja keskpinge maakaablite veakohtade otsimine, täpsustamine ja teim kõrgendatud pingega. Õige kaabli kimbust määramine. Alajaama seadmete kontroll ja teim kõrgendatud pingega. Töörühma juhtimine ja juhendamine. Akrediteeritud labori mõõtja ja kontrolli teostaja. Töötulemuste dokumenteerimine.
Tallinna ja Maardu piirkonna alajaama hoolduste, mõõtetööde ja projekttööde juhtimine, tööde planeerimine, materjalide tellimine, kliendikokkulepete tegemine. Graafiku järgi piirkonna avariide ja rikete haldamine ja ööpäevaringne juhtimine, meeskonna komplekteerimine ja jooksvate probleemide lahendamine.