Siin lehel toodud materjalid on abiks klassis tehtavatele ülesannetele.

Arduino programmis olevate nuppude seletused

Kõikide Arduino progammide algus

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
}